Godine 2010. podignuto je 2, 2 ha vinograda. Nakon toga je posađeno još 0,6 ha Pošipa 2015 godine Vinogradi se nalaze uz sami rub Petrova polja podno Promine na južnim ekspozicijama.

Površine su zasađene sortama Merlot, Cabernet sauvignon, Pošip i Maraština. Cabernet sauvignon zauzima 25 % ukupnih površina vinograda, Merlot 40 %, Pošip 25 % te Maraština 10 %.

Ovakav sortiment nasada predstavlja svojevrsnu viziju budućnosti, odnosno smjer u kojem se vinarija želi razvijati. Posađene su perjanice autohtonog sortimenata Republike Hrvatske , odnosno Dalmacije Pošip i Maraština.

Na drugom dijelu priče imamo zasađene svjetske kozmopolite Merlot i Cabernet sauvignon koji predstavljaju jedne od najboljih crnih sorata u svijetu.