Godine 2010. podignuto je 2, 2 ha vinograda. Vinogradi se nalaze uz sami rub Petrova polja podno Promine na južnim ekspozicijama. Površine su zasađene sortama Merlot, Cabernet sauvignon, Pošip i Maraština. Cabernet sauvignon zauzima 25 % ukupnih površina vinograda, Merlot 40 %, Pošip 25 % te Maraština 10 %. Ovakav sortiment nasada predstavlja svojevrsnu viziju budućnosti, odnosno smjer u kojem se vinarija želi razvijati. Posađene su perjanice autohtonog sortimenata Republike Hrvatske, odnosno Dalmacije Pošip i Maraština. Na drugom dijelu priče imamo zasađene svjetske kozmopolite Merlot i Cabernet sauvignon koji predstavljaju jedne od najboljih crnih sorata u svijetu. Samo ime vina i vinarije Vizzulin čiji je pravni nositelj OPG Reljić Borna dano je u čast našeg pradjeda i djeda Josipa Reljića Vizzulina koji se krajem 19st. iz rodnih Kaštela doselio u Drniš noseći u sebi i sa sobom sve ono što je u starom kraju baštinio živeći i radeći u okružju vina i vinove loze. Želeći i dalje graditi ovaj svijet svojih obitelji kroz vinogradarstvo opredijelili smo se za sadnju onih sorata vinove loze kojima ćemo zadržati autohtonost prostora u kome su naši korijeni, ali i onih sa kojima želimo biti dio civilizacija koje stoljećima žive uz vino.